مرد? در چوب بُر?، استخدام شد. روز اول 18 درخت بر?د. روز بعد با انگ?زه ب?شتر? کار کرد، ول? 15 درخت بر?د. روز سوم ب?شتر کار کرد، اما فقط 10 درخت بر?د.
رئيسش گفت: آخر?ن بار ک? تبرت را ت?ز
کرد?؟ گفت: برا? ا?ن کار وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بر?دن درختان بودم!
 گاهي لازم است از کارهاي روزانه فارغ شويم و به ابزارها و شيوه هاي انجام کار، نگاهي دقيق تر بيندازيم…. تبر ما ذهن ماست
هوشمندانه کار کردن را جايگزين سخت کار کردن نمائيم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

پزشکي و زيبايي Rebecca وردپرس samyar98 Karen سايت تخصصي بانکست Amber Julie Gilbert Andrea